Theo Báo cáo Thịnh vượng 2016 của hãng tư vấn Knight Frank, Việt Nam được chọn là một trong 3 quốc gia trên thế giới đáng đầu tư vào bất động sản cùng với Mỹ và Đức. Báo cáo này nhận định rằng, nền kinh tế Việt Nam đang trong chiều hướng đi lên nhờ chính sách cải tổ cấu trúc được Chính phủ thực hiện hiệu quả, giúp mở cửa thị trường bất động sản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Báo cáo này cũng cho biết, năm ngoái, Việt Nam có 168 người siêu giàu (những người sở hữu khối tài sản trị giá từ 30 triệu USD trở lên), tăng 12 người so với năm 2014. Độ tuổi của nhóm người sở hữu khối tài sản trên 10 triệu USD tại Việt Nam là 48 so với mức 52 của Trung Quốc, 56 của Mỹ và 57 của Anh. Báo cáo Thịnh vượng 2016 cũng cho biết rằng vào năm 2025, với con số 403 người siêu giàu vào năm 2025, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng về số lượng người siêu giàu nhanh nhất thế giới (140%), theo sau là Mozambique (129%) và Ấn Độ (105%).