Triển lãm "Mộng Viễn Đông" trưng bày hơn 50 tác phẩm chưa từng ra mắt công chúng Việt Nam