Thành viên BTS là đại sứ mới nhất và gương mặt đại diện của chiến dịch Panthère De Cartier