Đêm nhạc Mozart và Rachmaninov ngày 9/6 tại TP.HCM