Khách sạn La Festa Phu Quoc ra mắt tại Thị trấn Hoàng hôn