Kỉ niệm 75 năm Serpenti – Những giai thoại bất diệt