Hublot tham gia sự kiện Only Watch 2023 với siêu phẩm độc bản MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch