Cuộc hội ngộ hiếm hoi giữa danh họa Trần Phúc Duyên và thương hiệu của “Đỉnh Cao Chế Tác”