3 điểm nhấn độc đáo khẳng định đẳng cấp của giải golf The Legends